top of page
image - 113.jpg

BLOOD TEST

Hormone Panel

โปรแกรมสำหรับตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด (Hormone Panel) ด้วยการเจาะเลือดและนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

  • การตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด (Hormone Panel)

การตรวจหาระดับฮอร์โมนจะช่วยให้คนไข้สามารถทราบได้ทันทีว่าระดับฮอร์โมนใดขาดสมดุล และแพทย์สามารถจ่ายยาหรืออาหารเสริมที่เหมาะสมกับปัญหาฮอร์โมนของแต่ละบุคคล รวมถึงการทดแทนฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฮอร์โมนธรรมชาติในร่างกายเพื่อให้ระดับฮอร์โมนร่างกายกลับสู่ระดับสมดุล

Blood Test Hormone

โปรแกรมสำหรับตรวจหาระดับของฮอร์โมนต่างๆ ในเลือดที่ A-Listic Clinic

 

1. Growth Hormone Panel

การตรวจหาระดับของโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการช่วยเสริมสร้างฟื้นฟูร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัย เมื่อระดับของโกรทฮอร์โมนนั้นต่ำกว่าปกติจึงส่งผลให้ผิวพรรณเหี่ยวย่น ไม่เต่งตึง ใบหน้าหย่อนคล้อยดูแก่กว่าวัย ในบางรายอาจมีอาการนอนไม่หลับ หลับยากหรือหลับไม่สนิท 

2. Thyroid Hormone Panel

การตรวจหาระดับของฮอร์โมนไทรอยด์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญและเปลี่ยนอาหารที่เข้าสู่ร่างกายให้กลายเป็นพลังงานเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ หากระดับของฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ ก็จะทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญได้ช้าลง น้ำหนักขึ้นได้ง่าย และอาจส่งผลไปยังอารมณ์ เช่น รู้สึกหดหู่ ไม่แจ่มใส และหากระดับของฮอร์โมนไทรอยด์นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ก็อาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้

 

3. Adrenal Hormone Panel

การตรวจหาระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลในต่อมหมวกไตที่มีหน้าที่ต่อสู้กับความเครียดที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติ ก็จะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย อ่อนแรง นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวนง่าย และความดันเปลี่ยนแปลง

4. Sex Hormone Panel

การตรวจหาระดับของฮอร์โมนเพศที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและควบคุมลักษณะทางเพศ โดยปกติแล้ว ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีฮอร์โมนทั้งของเพศหญิงและเพศชายอยู่ในร่างกายในระดับที่สมดุล หากฮอร์โมนเพศใดเพศหนึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ก็จะส่งผลให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย กระดูกบางลง ผิวแห้งง่าย ผมร่วง มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ฮอร์โมนที่ควรได้รับการตรวจวัดระดับสำหรับคนไข้เพศหญิง : Estrogen, Progesterone, FSH, LH, Prolactin, SHBG และ DHEA

  • ฮอร์โมนที่ควรได้รับการตรวจวัดระดับสำหรับคนไข้เพศชาย : Testosterone, DHT, estrogen, progesterone, SHBG และ DHEA

  • วิธีการเตรียมตัวสำหรับการตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืองดอาหาร เพียงแค่พักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีการทานยารักษาโรคใดๆ อยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาว่าจำเป็นต้องหยุดทานยาหรือไม่

สนใจนัดจองคิว หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

bottom of page