top of page
image - 113.jpg

BLOOD TEST

Food Intolerance Test

โปรแกรมสำหรับตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test) ด้วยการเจาะเลือดและนำส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

  • การตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝง (Food Intolerance Test)

การตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงจะช่วยระบุภูมิแพ้อาหารแฝงได้มากกว่า 222 ชนิด โดยภูมิแพ้อาหารแฝงนั้นเกิดได้ทั้งจากทางกรรมพันธุ์และระบบทางเดินอาหารในร่างกายผิดปกติ ทำให้คนไข้บางคนอาจเกิดอาหารแพ้ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ การตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงจึงสามารถช่วยให้คนไข้สามารถหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการได้รับการวางแผนโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลเต็มประสิทธิภาพ

Food Allergy
  • วิธีการเตรียมตัวสำหรับการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงและการตรวจหาระดับฮอร์โมนในเลือด

ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืองดอาหาร เพียงแค่พักผ่อนให้เพียงพอ และหากมีการทานยารักษาโรคใดๆ อยู่ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการรักษาว่าจำเป็นต้องหยุดทานยาหรือไม่

สนใจนัดจองคิว หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

bottom of page